Lưu lượng kế

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Có nhiều loại, thân thủy tinh hoặc nhựa cao cấp, với các mức lưu lượng khác nhau; kết nối ren và ống đa dạng; chịu ăn mòn và hóa chất.