Sổ tay kỹ thuật

  • 1. Cam kết về dịch vụ

    CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ * Khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được trợ giúp về giám sát, quản lý chất lượng bể sơn và tư vấn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản xuất ổn định, thuận lợi. * Khi cấp sơn vào bể mới, chúng tôi sẽ cử chuyên gia kỹ thuật sang đào tạo miễn phí … Đọc Thêm

  • 2. Thông số kỹ thuật – điều kiện thi công Sơn điện ly Unires

    ĐIỀU KIỆN THI CÔNG Đặc tính của bể sơn: Tỷ lệ chất rắn                  15-18% Độ P H                             6.0-6.6 Nhiệt độ                           26-300C M E Q                              22-28/100g solid Độ dẫn điện                    1200-2000μs/cm Dung môi               … Đọc Thêm